Redegørelse om inspektion af nødlidende eksponeringer mv. i Nykredit Bank A/S

18-04-2023

Finanstilsynet gennemførte i februar 2023 en inspektion af klassifikation af nødlidende eksponeringer og opgørelse af krav til minimumsdækning af tab for nødlidende udlån og garantier i Nykredit Bank A/S.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere, hvordan banken efterlever kravene i:

  • ledelsesbekendtgørelsen og bilag til den om nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser
  • de europæiske regler om opgørelse af minimumsdækning af tab for nødlidende eksponeringer.

Sammenfatning og risikovurdering 

Finanstilsynet gennemgik bankens politikker, retningslinjer, forretningsgange, organisering, ledelsesrapporter, revisionsrapporter, lister over nødlidende eksponeringer mv. 

Banken overholder ikke i fuldt omfang reglerne for overgangsordningen for opgørelse af minimumdækningen af tab på nødlidende udlån og garantier. I lyset af bankens indarbejdelse i øvrigt af reglerne vurderer Finanstilsynet, at manglen ikke medfører, at kapitalfradraget samlet set opgøres for lavt.

 

 

Senest opdateret 18-04-2023