Redegørelse om funktionsinspektion i BI Management A/S om værdiansættelse

14-04-2023

Finanstilsynet gennemførte i perioden juni 2022 til marts 2023 en funktionsinspektion i Investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S (herefter ”BI”) med fokus på værdiansættelse af mindre likvide aktiver i åbne fonde.

 

Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor tre investeringsforvaltningsselskabet og forvaltere af alternative investeringsfonde (herefter ”FAIF’er”) blev undersøgt.

Oplysning om værdiansættelse til investorerne 
FAIF’er skal stille en række oplysninger til rådighed for investorerne i en AIF inden investorerne investerer i AIF’en for at sikre, at investorerne kan træffe en velinformeret investeringsbeslutning. Oplysningerne skal være korrekte og anvendelige for investorerne til at træffe en investeringsbeslutning.  

Finanstilsynet konstaterede, at beskrivelsen af metoder og procedurer fastlagt for værdi- og prisansættelse af fondens aktiver og forpligtelser for AIF’erne i Kapitalforeningen Bankinvest Select udelukkende består af henvisninger til lovgivning.

Finanstilsynet gav BI påbud om at sikre, at investoroplysningen indeholder en beskrivelse af de metoder og procedurer, som benyttes ved værdi- og prisansættelse af fondens aktiver og forpligtelser.

 

 

Senest opdateret 14-04-2023