Redegørelse om risikooplysning til Sydbank A/S

02-09-2022

Sydbank A/S har oplyst Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Udlånet blev i perioden fra den 30. juni 2021 til den 30. juni 2022 forøget med 20,9 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Banken har oplyst, at baggrunden for overskridelsen bl.a. er erhvervskunders behov for højere arbejdskapital som følge af prisstigninger på varer og forsinkelser i forsyningskæder samt tilbagebetaling af udskudte moms- og skattebetalinger.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til bankens kreditstyring, således at kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

Finanstilsynet forventer, at pengeinstitutter har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten, således at overskridelser hindres.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Sydbank A/S om, at banken bør sikre en lavere udlånsvækst. Banken forventer, at udlånsvæksten falder i 3. kvartal 2022. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten.

 

Senest opdateret 02-09-2022