Redegørelse om påtale til ATP vedrørende værdiansættelse

23-09-2022

Påtalen omfatter værdiansættelse af investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur, samt internt forvaltede detailhandelsejendomme. Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og til 31. juli 2020.

 

Finanstilsynet stillede endvidere efter modtagelsen af redegørelsen en række supplerende spørgsmål til virksomheden om metoder og processer for værdiansættelsen i den relevante periode.

Finanstilsynet konstaterede, at ATP ikke foretog værdireguleringer på investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur i perioden fra april til juli 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger. Samtidig konstaterede Finanstilsynet, at ATP ikke havde en entydig metode og proces til værdiansættelse af de internt forvaltede detailhandelsejendomme.

Finanstilsynet har derfor givet en påtale til ATP for ikke at have haft metoder og processer i forhold til investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur samt internt forvaltede detailhandelsejendomme, der sikrede at den løbende værdiansættelse skete til dagsværdi baseret på relevant markedsdata og dermed ikke at have haft et betryggende grundlag for måling af risiko.

 

Senest opdateret 23-09-2022