Redegørelse om undersøgelse af Spar Nord Bank A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Spar Nord Bank A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er baseret i Nordjylland med en betydelig markedsandel for både privatkunder og erhvervskunder. Banken har fire forretningsområder: lokale banker, Handels- og udlandsområdet, Spar Nord leasing og SparXpres (forbrugslån). Banken har 49 filialer rundt om i Danmark. Banken har desuden en række kunder, som er tilknyttet Rusland og Belarus, ligesom at banken har en række transaktioner til disse lande.  

Bankens internationale karakter medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at banken transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022