Redegørelse om undersøgelse af SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank ABs håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB, Sverige (filialen) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Filialen er et 100 pct. ejet datterselskab af SEB Kort Bank AB, som er hjemmehørende i Sverige. SEB Kort Bank AB, Sverige har etableret en dansk filial, som udbyder betalings- og kreditkort til privatkunder og erhvervskunder.

Filialen har en række kunder, som har tilknytning til Rusland, ligesom at filialen gennemfører et betydeligt antal transaktioner fra Danmark til Rusland til Belarus. Filialens internationale karakter, medfører efter Finanstilsynets vurdering, at filialen på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at filialens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022