Redegørelse om undersøgelse af Danske Bank A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Danske Bank A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er det største pengeinstitut i Danmark. Banken driver alle typer bankforretninger, herunder udbyder komplicerede finansielle produkter til investorer, full service bankløsninger til erhvervsdrivende og kapitalforvaltning og investering. Banken har et betydeligt antal privat- og virksomhedskunder, herunder mange med relation til udlandet. Banken har datterselskaber, filialer og repræsentationskontorer i en række udenlandske jurisdiktioner, og banken har desuden et omfattende antal korrespondentforbindelser i udlandet. Omfanget af bankens transaktioner, herunder transaktioner med relation til udlandet, er derfor betydeligt. 

Bankens internationale karakter, herunder det betydelige antal grænseoverskridende transaktioner og investeringsaktiviteter og det betydelige antal udenlandske kunder, medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022