Politianmeldelse af Jyske Bank A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

28-11-2022

Finanstilsynet har den 24. november 2022 besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede politimæssig efterforskning af Jyske Bank A/S.

Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 30. september og 1. oktober 2021 i Jyske Bank A/S’ Keyplan Mortgage-afdeling og en supplerende hvidvaskinspektion den 30. november 2021 i bankens Private Banking-afdeling. Redegørelsen om inspektionerne er offentliggjort den 16. september 2022 og kan læses på Finanstilsynets hjemmeside via nedenstående link:

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Inspektionsredegorelser/2022/JyskeBankHvidvask_160922     

Politianmeldelsen omfatter tre forhold. Det drejer sig om mulig overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og 5, om kundekendskabsprocedurer, § 17, stk. 1, om skærpede kundekendskabsprocedurer, § 25, stk. 1, om undersøgelsespligt, samt § 30 stk. 1, nr. 1 og 3, om opbevaringspligt.

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Jyske Bank A/S konstateret, at banken har haft væsentlige mangler i sine kundekendskabsprocedurer for en række kunder, der specifikt er tilknyttet bankens Keyplan Mortgage-afdeling, og for en række afviklede kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling.

Finanstilsynet konstaterede også, at banken ikke havde gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer for flere klassificerede højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen.

Endelig konstaterede Finanstilsynet, at banken i flere tilfælde ikke havde foretaget undersøgelse af mistænkelige transaktioner i Keyplan Mortgage-afdelingen.

Senest opdateret 28-11-2022