Tryg Forsikring A/S (Tryg Forsikring) har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne

08-03-2022

Finanstilsynet politianmeldte den 6. juli 2021 Tryg Forsikring, for at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. Tryg Forsikring blev politianmeldt for at overtræde §§ 8 og 18b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Tryg Forsikring A/S har valgt at vedtage et bødeforelæg på 900.000 kr. fra NSK for overtrædelse af forsik-ringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Læs politianmeldelsen fra 2021.

Senest opdateret 08-03-2022