Redegørelse om inspektion i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige

18-03-2022

Finanstilsynet var 4. og 5. marts 2021 på inspektion i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (SEB eller filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, er en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), der har hovedsæde i Sverige. Den danske filial er etableret i Danmark i 1997, og den beskriver sig selv som en af landets førende erhvervs- og investeringsbanker. I sin funktion som ”relationsbank”, tilbyder filialen produkter til større virksomheder og institutioner. SEB’s danske filial tilbyder desuden kapitalforvaltning til institutionelle kunder og private formuer herunder private banking. Desuden består kundeporteføljen af kunder, der pendler mellem Danmark og Sverige (brokonto) samt pensionskunder i begrænset omfang.  

Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på filialens størrelse, forretningsmodel, produkter og kunder.
På den ene side har filialen kun et begrænset antal kunder. På den anden side er kunderne i stor udtrækning store finansielle institutter, som Finanstilsynet anser som værende kunder med høj risiko. Desuden tilbyder filialen de sædvanlige bankprodukter, der af natur har en høj risiko. 

Tilsynsmæssige reaktioner

På baggrund af det af filialen fremsendte materiale samt de oplysninger, som Finanstilsynet fik på inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Filialen har fået påbud om at revidere sin risikovurdering. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i filialens forretningsmodel og afspejle alle filialens risikofaktorer.

Filialen har desuden fået påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, der tager udgangspunkt i risikovurderingen og fastsætter filialens strategiske mål på hvidvaskområdet, således at risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Filialen har fået påbud om at sikre forretningsgange, hvor der i dag ikke er tilstrækkelige forretningsgange. Filialens forretningsgange skal omfatte alle relevante risikoområder i filialen.

Filialen har fået påbud om at etablere tilstrækkelige interne kontroller, så der indarbejdes sikring mod fejl, og mod at en medarbejder kan misbruge sin stilling i forbindelse med behandling af alarmer fra overvågningssystemet.

Filialen har fået påbud om at etablere en uafhængig kontrol på hvidvaskområdet, i relation til undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Filialen har fået påbud om at sikre, at den i forbindelse med oprettelse af kundeforhold indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Filialen har fået påbud om at evaluere, og verificere den information som indhentes i forbindelse med oprettelse af kundeforholdet.

Filialen har fået påbud om at gennemføre opdatering og ajourføring af kundekendskabsoplysninger for kundegrupperne observeret ved inspektionen i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Filialen har fået påbud om at revidere risikoklassifikation af de internationale bankkunder, således at kunder risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, og at filialen kan justere denne risikoklassifikation for den enkelte kunde, når der er behov for det.

Filialen har fået desuden påbud om at sikre, at filialens overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra filialens kendskab til kunden til generering af alarmer.

Filialen har fået påbud om at sikre, at den foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra filialens overvågning.

Endelig har filialen fået påbud om at notere og opbevare resultater af undersøgelser af mistænkelige transaktioner foretaget i henhold til undersøgelsespligten.

 

 

Senest opdateret 18-03-2022