Redegørelse om påtale til Pensionskassen for Farmakonomer om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer

25-03-2022

Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Pensionskassen for Farmakonomer (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.

Finanstilsynet stillede endvidere efter modtagelsen af redegørelsen en række supplerende spørgsmål til virksomheden om metoder og processer for værdiansættelsen i den relevante periode.

Finanstilsynet konstaterede, at virksomheden ikke, eller kun i lille grad, foretog værdireguleringer på private equity og illikvid kredit i perioden fra april til maj 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger.

Finanstilsynet vurderer, at Pensionskassen for Farmakonomer i perioden fra april til maj 2020 ikke havde tilstrækkelige metoder og processer, som løbende mellem de kvartalsvise opgørelser sikrede rettidig og korrekt værdiansættelse af private equity og illikvid kredit til dagsværdi baseret på relevant markedsdata. 

Finanstilsynet har derfor givet en påtale til Pensionskassen for Farmakonomer for ikke at have haft metoder og processer i forhold til private equity og illikvid kredit, der sikrede værdiansættelse til dagsværdi baseret på relevant markedsdata, og dermed ikke at have haft et ordentligt udgangspunkt for en rettidig og korrekt måling, opgørelse og rapportering af risiko.

Senest opdateret 25-03-2022