Påtale til Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC for ikke at give rettidig meddelelse til udsteder efter en flagningspligtig transaktion i selskabet

20-06-2022

Finanstilsynets afgørelse af 14. juni 2022 er truffet i henhold til § 41, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har den 14. juni 2022 påtalt, at Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC ikke har overholdt pligten til at give udsteder rettidig meddelelse om ændringer i storaktionærs besiddelse af aktier og stemmerettigheder i udstederen. Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC krydsede den flagningspligtige grænse på 2/3 af aktiekapitalen den 23. juli 2021. Indberetning til selskabet og Finanstilsynet skete den 1. september 2021, hvilket var 28 hverdage efter transaktionen.

Indtræder flagningspligten efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder (herefter ”KML)”, som følge af at udsteder har offentliggjort en ændring af det samlede antal stemmerettigheder eller den samlede kapital i selskabet, jf. § 32, skal meddelelse til selskabet og Finanstilsynet ske straks, dog senest 4 hverdage efter at den flagningspligtige bliver bekendt med, at transaktionen er gennemført, jf. § 41, stk. 2, i KML.

Senest opdateret 20-06-2022