Redegørelse om inspektion i Merex International A/S (hvidvaskområdet)

13-06-2022

Finanstilsynet var i december 2021 på inspektion i Merex International A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab samt virksomhedens overvågning af kunder og undersøgelser af alarmer, herunder underretninger til Hvidvasksekretariatet.

 

Inspektionen omfattede herunder virksomhedens skriftlige procedurer for onboarding af nye kunder, løbende overvågning af kunder, undersøgelse af mistænkelige transaktioner, noteringspligt og virksomhedens underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til at udbyde valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven. Virksomheden tilbyder kun valutaveksling til privatkunder. Herudover har virksomheden en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed) i medfør af § 37, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 1719 af 27. november 2020 om betalinger. Virksomheden var på inspektionstidspunktet pengeoverførselsagent for Western Union Payment Services Irelands (Western Union). 

Størstedelen af virksomhedens aktivitet omfatter pengeoverførsler til udlandet og valutaveksling i virksomhedens forretning. Virksomheden anvender sit eget tilpassede IT-system ved pengeoverførsler og ved valutaveksling. Virksomhedens agentvirksomhed med Western Union udgjorde på inspektionstidspunktet en mindre del af virksomhedens aktivitet, hvor virksomheden anvendte Western Unions IT-system, når virksomheden skulle foretage overførsler med tilknytning til agentvirksomheden. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførsels- og valutavekslingsvirksomheder udgør et risikoområde, der scorer højt på både sandsynlighed og konsekvens i både PETs og SØIKs nationale risikovurderinger. 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden, noterer og opbevarer resultaterne af undersøgelser vedrørende mistænkelige transaktioner i Western Unions IT-system, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Virksomheden har desuden fået påbud om at sikre, at den for de kunder, som anvender Western Unions IT-system, foretager underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at virksomheden opbevarer oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsproceduren i Western Unions IT-system, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter, samt at virksomheden opbevarer dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion og dokumentation for undersøgelser. 

Efter inspektionen har virksomheden meddelt Finanstilsynet den 7. og 16. marts 2022, at virksomheden har valgt at opsige sit samarbejde med Western Union. Da det alene var virksomhedens forretningsomfang med Western Union, som gav anledning til reaktioner, er det Finanstilsynets vurdering, at Finanstilsynets påbud i denne situation frafaldes.

 

Senest opdateret 13-06-2022