Redegørelse om inspektion i Kaja Leasing ApS (hvidvaskområdet)

12-07-2022

Finanstilsynet var i januar 2022 på inspektion i Kaja Leasing ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.

Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning samt virksomhedens undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing til privat- og erhvervskunder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. Omvendt tager virksomheden ikke imod kontantbetalinger, og virksomhedens kunder består udelukkende af kunder bosat i Danmark, som ifølge virksomheden er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet.

Virksomheden er i en opstartsfase.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko for henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering separat.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikopolitik, således at den tilpasses virksomhedens forretningsmodel.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som virksomheden udfører.

Virksomheden har fået påbud om at foretage en risikovurdering af virksomhedens kunder, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden har fået påbud om at vurdere og, hvor relevant, indhente oplysninger om kundeforholdenes formål og tilsigtede beskaffenhed og at sikre, at dette kan dokumenteres overfor Finanstilsynet.

 

Senest opdateret 12-07-2022