PFA Pension, Forsikringsaktieselskab (PFA Pension) har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne

28-01-2022

Finanstilsynet politianmeldte den 6. juli 2021 PFA Pension for at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. PFA Pension blev politianmeldt for at overtræde §§ 8 og 18b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

PFA Pension har valgt at vedtage et bødeforelæg på 1.200.000 kr. fra NSK for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Læs politianmeldelsen fra 2021

Senest opdateret 28-01-2022