Redegørelse om IT-inspektion i Nordea Kredit A/S

23-12-2022

Finanstilsynet gennemførte en IT-inspektion hos Nordea Kredit A/S (herefter Nordea Kredit) i efteråret 2021. Formålet med inspektionen var at undersøge virksomhedens styring af informationssikkerhed og IT-risikostyring.

 

Inspektionen omfattede virksomhedens organisering af IT-sikkerheds- og IT-risikostyringsområdet samt virksomhedens IT-sikkerhedspolitik, herunder kontrol med efterlevelse af politikken. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens forretningsgange for IT-risikostyring, IT-risikoprofil og rapportering af IT-risici.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 23-12-2022