Finanstilsynet giver påbud til AIG Europe og Gjensidige Forsikring for ikke at sikre, at virksomheder, der sælger deres forsikringer, overholder reglerne

31-08-2022

Påbuddene til selskaberne går på manglende overholdelse af § 17, stk. 5 og § 20, stk. 1-4 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

 

Som led i Finanstilsynets tilsyn med hhv. lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører iværksatte Finanstilsynet i sommeren 2020 en undersøgelse, der omhandlede de forpligtelser, der påhviler forsikringsselskaberne ved brug af forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere.

Undersøgelsen omfattede i alt 10 forsikringsselskaber, og var delt op i to dele.

Undersøgelsens første del havde fokus på forsikringsselskabernes brug af forsikringsformidlere på tværs af (alle) forsikringsprodukter. 

Undersøgelsens anden del havde fokus på forsikringsselskabernes brug af accessoriske forsikringsformidlere, der ikke er omfattet af Lov om forsikringsformidling, jf. lovens § 1, stk. 2, i forbindelse med salg af rejseforsikringer og/eller elektronikforsikringer. 

Finanstilsynet kan på baggrund af de indsendte redegørelser af forsikringsselskaberne konstatere, at langt de fleste selskaber opfylder kravene i gældende lovgivning, når de anvender forsikringsformidlere til at sælge deres produkter.

I forhold til anden del af undersøgelsen viste der sig at være generelle problem med at få krav- og behovsafdækket kunden tilstrækkeligt, inden forbrugeren indgår en forsikringsaftale. 

Et enkelt selskab havde også utilstrækkelig procedure for udlevering af IPID dokument inden aftaleindgåelse. 

Kravet om, et forsikringsselskab eller dem, som sælger forsikringen på vegne af selskabet skal sikre, at en forsikring passer til kundens krav og behov er helt centralt i forbrugebeskyttelsen på forsikringsområdet. Det er derfor vigtigt, at dette sker. 

Finanstilsynet har derfor givet påbud til både AIG Forsikring og Gjensidige Forsikring for utilstrækkelig krav- og behovsafdækning af kunden, inden forsikringsaftalen indgås. Gjensidige Forsikring fik også et påbud for ikke at have sikret, at deres accessorisk forsikringsformidlere i enhver salgssituation udleverer Insurance Product Information Document (IPID dokument) inden forsikringsaftalen indgås. 
 
Undersøgelsen gav desuden anledning til at understrege, at forsikringsselskaberne til enhver tid skal sikre, at deres forsikringsformidlere lever op til kravene i lov om forsikringsformidling samt bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører. Undersøgelsen understøtter Finanstilsynet strategi om bl.a. en robust finansiel sektor.

 

Senest opdateret 31-08-2022