Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

04-04-2022

Finanstilsynet har i november 2021 undersøgt en række af Nykredit Realkredits nye store udlån. Inspektionen var en funktionsundersøgelse på kreditområdet og omfattede en stikprøve på i alt 30 nye eksponeringer bevilget mellem 1. juni 2020 og 30. september 2021. Instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer blev også gennemgået.

 

Sammenfatning og risikovurdering

På inspektionen havde Finanstilsynet fokus på instituttets risikoappetit og fokus på kreditområdet under en højkonjunktur. 

Finanstilsynet har ved gennemgangen af sagerne konstateret, at Nykredit i flere eksponeringer fraviger hovedreglerne (guidelines) i instituttets kreditpolitik om kendetegn til den kreditværdige erhvervskunde med baggrund i kompenserende forhold. Det er vigtigt, at der ved fravigelser fra hovedreglerne i kreditpolitikken er tilstrækkelige kompenserende forhold, og at fravigelser ikke bliver et konkurrenceparameter. Finanstilsynet fandt, at Nykredit i de sager, som har fraveget hovedreglerne, har beskrevet tilstrækkelige kompenserende forhold, og disse er i overensstemmelse med kreditpolitikkens undtagelsesmuligheder.

Nykredit bør have fokus på beskrivelse af risici i kundebeskrivelser og bevillingsindstillinger. Overvejelser og beskrivelse af aktuelle og potentielle risici og svagheder skal fremgå tydeligt i kundebeskrivelser og bevillingsindstillinger.
 

 

Senest opdateret 04-04-2022