Redegørelse om risikooplysning til Lægernes Bank A/S

19-04-2022

Lægernes Bank A/S har oplyst Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst og årsagerne hertil.

Udlånet blev i perioden fra ultimo 4. kvartal 2020 til ultimo 4. kvartal 2021 forøget med 37,1 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Banken oplyser, at baggrunden for overskridelsen er, at banken har introduceret et nyt realkreditlignende boliglån. 

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til bankens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis. 

Det er endvidere Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Lægernes Bank A/S om, at banken på sigt bør sikre en lavere udlånsvækst. Banken forventer, at udlånsvæksten falder i 2022. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten.

Senest opdateret 19-04-2022