Redegørelse om inspektion af Danske Bank Nordirland (Northern Bank) af nedskrivninger i lyset af COVID-19

24-09-2021

Finanstilsynet gennemførte i 2. kvartal 2021 en inspektion af nedskrivninger på udlån til erhvervskunder i Danske Bank koncernen i Nordirland (datterbanken Northern Bank).

 

Formålet med inspektionen var at vurdere, om der var nedskrevet tilstrækkeligt pr. 31. december 2020, herunder bl.a. i lyset af den negative påvirkning fra COVID-19 af den lokale og internationale økonomi. Finanstilsynet undersøgte også, om udlånene var placeret i de korrekte stadier i henhold til nedskrivningsreglerne.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurdering af bankens nedskrivninger og stadieplacering byggede på en gennemgang af udlån til 45 erhvervskunder, der var udvalgt blandt kunder i udvalgte sektorer, som kunne være påvirket af pandemien. Inden udvælgelsen havde Finanstilsynet frasorteret kunder med de bedste ratings. Kun enkelte kunder med alle faciliteter i stadie 1 indgik.

Finanstilsynet vurderede, at bankens retningslinjer for stadieplacering af udlån generelt var betryggende. Banken havde lavet enkelte fejl i opgørelserne, men Finanstilsynet vurderede, at nedskrivningerne på de udvalgte udlån med objektiv indikation for kreditforringelse samlet set var tilstrækkelige og nødvendige.

 

Senest opdateret 24-09-2021