Redegørelse om inspektion i Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S

09-09-2021

Finanstilsynet var i marts 2021 på ordinær inspektion i Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen havde fokus på selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensberegning, kapitalplan, kapitalnødplan og bestyrelsens arbejde.

Sammenfatning og risikovurdering

Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S er et gruppe 2-forsikringsselskab, som forsikrer ejere af skove og plantager i Danmark. 

Investeringsområdet
Finanstilsynet konstaterede, at selskabets politik og retningslinje for investeringsområdet ikke indeholdte anvisninger om alle de forhold, som kræves. Selskabet modtog derfor påbud om at opdatere politik og retningslinje for investeringsområdet.  

It-sikkerhed
Finanstilsynet gav selskabet påbud om at foretage en risikovurdering af selskabets it-anvendelse og om at sikre, at selskabets outsourcingaftale på it-området lever op til selskabets målsætning om reetablering af it-systemer og selskabets tolerancegrænse for det maksimale tålelige datatab.  

Outsourcing
Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke havde dokumenteret de af direktøren foretagne kontroller af de outsourcede aktiviteter. Selskabet modtog derfor påbud herom.

Forsikringsmæssige hensættelser
Selskabet modtog påbud om at medtage direkte og indirekte omkostninger i opgørelsen af erstatningshensættelsen.  

Politikker og retningslinjer
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde udarbejdet de påkrævede retningslinjer til it-sikkerhedspolitikken. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at udarbejde de manglende retningslinjer. 
 
Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 285 pct. ved udgangen af 2. kvartal 2021.

 

Senest opdateret 09-09-2021