Redegørelse om inspektion i City Kiosken – Cafe Spil og Vind v/Eva Jakobsen (hvidvaskområdet)

08-11-2021

Finanstilsynet var i juli 2021 på inspektion i City Kiosken – Cafe Spil og Vind v/ Eva Jacobsen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Inspektionen omfattede agentens overholdelse af hvidvaskloven, herunder agentens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten.

Risikovurdering og sammenfatning

Agenten blev registreret som agent i Finanstilsynets virksomhedsregister den 1. november 2009 og har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester i Danmark, jf. § 51, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 6, i lov om betalinger. Agenten udbyder kontantoverførsler til udlandet gennem pengeoverførselsvirksomhederne Western Union, Ria og MoneyGram. Agentens kunder kan selv vælge, hvilken af de tre udbydere, de vil anvende til at overføre penge til udlandet.

Finanstilsynet vurderer, at agentens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførselsvirksomhed i Danmarks nationale risikovurdering på hvidvaskområdet anføres som et område, der indebærer høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Finanstilsynet har desuden lagt vægt på agentens forretningsomfang, der håndteres i samarbejde med Loomis A/S.

På baggrund af inspektionen er der to områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Agenten har fået påbud om at notere de kunder eller pengeoverførsler, som agenten afviser, eller som agenten finder mistænkelige.

Agenten har desuden fået påbud om at registrere sig i GoAML, samt omgående at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis agenten er vidende om, har mistanke om, eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

 

Senest opdateret 08-11-2021