Påtale til SCGE Management, Limited Partnership for indberetning af en fejlbehæftet kort nettoposition

16-03-2021

Finanstilsynet har d. 15. marts 2021 givet SCGE Management, Limited Partnership (”SCGE Management”) en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit default swaps (”shortsellingforordningen”).

Baggrund

I henhold til shortsellingforordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Hvis den korte nettoposition er indberetningspligtig, jf. shortsellingforordningens artikel 5 og 6, skal den fysiske eller juridiske person i henhold til artikel 9 indberette positionen til den relevante kompetente myndighed med korrekte detaljer vedrørende identiteten på den fysiske eller juridiske person, som har den korte position.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 % eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende handelsdag senest kl. 15.30. Indberetningsgrænsen på 0,2 % blev af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, midlertidigt sænket til 0,1 % gældende fra 16. marts 2020. Hvis den korte nettoposition er 0,5 % af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 % af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem (fra 16. marts 2020 og frem har det været under 0,1 %).

Primo februar 2021 informerede SCGE Management Finanstilsynet om en fejlbehæftet kort nettoposition i et dansk børsnoteret selskabs aktiekapital, der tidligere var blevet indberettet til Finanstilsynet, samt en række historiske korte nettopositioner i samme børsnoterede selskab, hvor indberetningerne også var fejlbehæftede. SCGE Management forklarede desuden, at fejlene var sket som følge af menneskelige fejl og forvirring i relation til SCGE Managements brugerkonti i Finanstilsynets indberetningssystem. 

I efteråret 2020 indberettede SCGE Management en række korte nettopositioner i det berørte danske børsnoterede selskabs aktiekapital, der i flere tilfælde var større end offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %. De indberettede korte nettopositioner var dog ikke blevet indberettet korrekt, da de fejlagtigt var blevet indberettet på vegne af et andet selskab med relation til SCGE Management. De indberettede korte nettopositioner skulle dog have været indberettet på vegne af selskabet selv, SCGE Management. 

SCGE Management tog på eget initiativ kontakt til Finanstilsynet, da selskabet blev klar over fejlindberetningerne. I den forbindelse blev det klart, at flere positioner i det berørte danske børsnoterede selskab, hvor SCGE Management var positionsholder, også fejlagtigt var blevet indberettet på vegne af det omtalte selskab med relation til SCGE Management. Medio marts 2021 rettede SCGE Management de fejlbehæftede indberetninger. SCGE Management leverede en detaljeret redegørelse for, hvorfor fejlene var sket, samt forklarede, hvilke tiltag selskabet havde iværksat for at undgå, at lignende fejl ville ske igen.

Finanstilsynet forventer på baggrund af ovenstående, at SCGE Management ikke vil lave yderligere fejlindberetninger i fremtiden.

For yderligere information om shortsellingforordningen henviser Finanstilsynet til temasiden.

 

Senest opdateret 16-03-2021