Påbud til Saxo Bank A/S for mangelfulde transaktionsindberetninger

28-05-2021

Saxo Bank A/S er som pengeinstitut forpligtet til at indberette fuldstændige og nøjagtige oplysninger om transaktioner med finansielle instrumenter til den kompetente myndighed så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag.

Saxo Bank A/S’s indberetninger af transaktioner har siden begyndelsen af 2018 været forbundet med en række mangler. Manglerne omfatter bl.a. fejl i oplysninger, som er væsentlige for både Finanstilsynets og andre europæiske tilsynsmyndigheders mulighed for at udføre markedsovervågning og korrekt identificere specifikke markedsaktører.

Indberetning af transaktionsoplysninger er et væsentligt element i overvågningen af, om der foregår markedsmisbrug på kapitalmarkederne. Væsentlige mangler i transaktionsindberetningerne kan derfor medføre, at markedsmisbrug ikke opdages af de relevante myndigheder, hvilket risikerer at svække tilliden til markederne. 

Finanstilsynet har derfor påbudt Saxo Bank A/S at gennemføre tiltag som sikrer fuldstændige og nøjagtige oplysninger i indberetninger af transaktioner.

Senest opdateret 28-05-2021