Redegørelse om påbud til Lån & Spar Bank A/S for årsrapporten for 2020

25-05-2021

Finanstilsynet har givet et påbud til Lån & Spar Bank, som skal efterleves i fremtidige årsrapporter.

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Lån & Spar Banks årsrapport for 2020.

Sammenfatning

Banken har i sin årsrapport for 2020 ikke opfyldt kravene til indholdet i ledelsespåtegningen, da årsrapportens ledelsespåtegning ikke eksplicit nævner, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. I stedet var anført, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at loven fastsætter eksplicitte krav til indholdet af ledelsens påtegning, så det i ledelsespåtegningen skal være klart for en regnskabsbruger, at ledelsens påtegning omfatter, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Det er et konkret krav, som alle regnskabsaflæggere skal opfylde, og det skal være klart for en regnskabsbruger, at ledelsen ikke har undladt oplysninger om udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold.

 

Senest opdateret 25-05-2021