Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2020

06-05-2021

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

I 2020 udtog Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet 12 årsrapporter for 2019 og 4 delårsrapporter for 2020 til regnskabskontrol. Derudover gennemførte de to styrelser en række undersøgelser baseret på fælleseuropæiske temaer, der blandt andet omfattede oplysninger om forhold relateret til implementeringen og virksomhedernes anvendelse af regnskabsstandarderne: IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IAS 12. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen tog endvidere stilling til nogle principielle problemstillinger.

Læs redegørelsen

 

Senest opdateret 12-05-2021