Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

21-06-2021

Finanstilsynets afgørelse af 21. juni 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug(markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 21. juni 2021 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner foretaget i første og sidste halvår af 2020 samt første halvår af 2021.

Den ledende medarbejder købte og solgte obligationer under en diskretionær porteføljeaftale. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige

Senest opdateret 21-06-2021