Redegørelse om undersøgelse af Skandia Link Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Skandia Link Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Skandia Link Livsforsikring A/S er et pensions- og livsforsikringsselskab. Virksomheden tilbyder markedsbaserede opsparingsprodukter på firmapensionsmarkedet. Virksomhedens tilbyder både firmapensionsordninger samt privattegnede pensionsordninger.

Finanstilsynet vurderer, at Skandia Link Livsforsikring A/S iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden hovedsageligt udbyder firmapensionsordninger og privattegnede pensionsordninger til personer eller virksomheder i Danmark.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den i tilstrækkelig grad særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden skal ligeledes sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante oplysninger og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Senest opdateret 16-07-2021