Redegørelse om undersøgelse af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden yder rådgivning om langsigtet formueforvaltning i enkle produkter samt sekundært agency-ydelser for udenlandske investeringsfonde. Virksomhedens kunder udgør primært langsigtede kundeforhold med velhavende danskere samt rådgivning til investerings- og kapitalforeninger. Virksomheden investerer i simple produkter såsom globale aktier og obligationer.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på virksomhedens relativt simple forretningsmodel og kunder.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkeligt omfang analyserer og vurderer risikoen forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner, leveringskanaler og geografiske områder. Virksomheden skal desuden i højere grad inddrage og bruge de nationale risikovurderinger og den supranationale risikovurdering, når virksomheden skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 07-07-2021