Redegørelse om inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S

19-02-2021

Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S.På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.Den offentlige afmelding sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til inspektionen i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.

Sammenfatning og risikovurdering

Europæiske Rejseforsikring A/S’ primære forretningsområder er salg af rejseforsikring til private kunder på fritidsmarkedet og til virksomheder på erhvervsmarkedet sammen med sundhedsforsikring til virksomhedernes medarbejdere, der er stationeret i udlandet. Europæiske Rejseforsikring A/S’ forsikringer dækker udgifter til lægebehandling og diverse økonomiske tab og sælges primært via direkte salg eller via mæglere, som er fokuseret på markederne i Danmark og Sverige. Selskabet er endvidere notificeret i samtlige EU-lande.

Outsourcing
Finanstilsynet gav selskabet påbud om at bringe aftalegrundlaget for outsourcing af flere af selskabets kritiske og vigtige funktioner og aktiviteter i overensstemmelse med kravene herom.

Hensættelser                                                           
Selskabet modtog påbud om at opgøre selskabets hensættelser, så de indeholder udgifter til forvaltning af investeringer.

Finanstilsynet vil udtage tilstrækkeligheden af selskabets hensættelser for selskabets internationale sundhedsforsikringer til særskilt undersøgelse efter inspektionen.

Solvenskapitalkravet
Finanstilsynet konstaterede flere fejl i selskabets opgørelse af solvenskapitalkravet. Selskabet modtog påbud om at opgøre solvenskapitalkravet korrekt inden for områderne:  Frafaldsrisici, volumenmålet for præmierisici, sygeforsikringskatastroferisici og valutaspændsrisici.

Politikker og retningslinjer
Finanstilsynet gav selskabet påbud om at sikre en klar opdeling mellem selskabets politikker og selskabets retningslinjer.

Kapitalplan og kapitalnødplan
Finanstilsynet fandt, at selskabets kapitalplan ikke indeholdt en fremskrivning af kapitalgrundlaget, MCR og SCR, i henhold til den fastsatte strategiske planlægningsperiode. Selskabet modtog derfor påbud om at lade kapitalplanen indeholde disse fremskrivninger. Finanstilsynet kunne endvidere konstatere, at kapitalnødplanen ikke indeholdt tidsfrister for, hvornår de risikoreducerende tiltag skulle være gennemført i relation til grænserne i kapitalnødplanen. Selskabet modtog derfor påbud om at beslutte en kapitalnødplan, som indeholder operationelle procedurer.   

Nøglefunktioner
Finanstilsynet fandt, at aktuarfunktionens rapport var mangelfuld, hvorfor selskabet modtog påbud om at sikre, at der udarbejdes en rapport fra aktuarfunktionen, der lever op til kravene.

Revisionsudvalg
Selskabets revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog derfor et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

Solvensoverdækning
Selskabet havde en solvensoverdækning på 182 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2020. Denne solvensoverdækning indeholder ikke effekten af de påbud, som Finanstilsynet har givet i forbindelse med inspektionen, og som forventes at påvirke solvensoverdækningen negativt.

Senest opdateret 19-02-2021