Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

09-04-2021

Finanstilsynets afgørelse af 7. april 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 7. april 2021 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har over-holdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i sidste halvår af 2020.
Den nærtstående til den ledende medarbejder fik tildelt aktier i udstederselskabet, hvor tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvorefter transaktionen var indberetningspligtig.

Senest opdateret 09-04-2021