Påbud til PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) for manglende opfyldelse af reglerne om investeringsanbefalinger

15-09-2020

Finanstilsynet har den 15. september 2020 meddelt et påbud til PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) for ikke at efterleve kravene til investeringsanbefalinger i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet påbyder, at PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) hurtigst muligt og senest inden tre måneder fra d.d. skal udarbejde og offentliggøre analyser, som sikrer, at kravene i MAR art. 20 og delegerede forordning (EU) 2016/958 art. 2-6 overholdes.

Læs hele afgørelsen: Påbud - manglende overholdelse af krav til investeringsanbefalinger

 

Senest opdateret 15-09-2020