Redegørelse om inspektion i Leasing Fyn Bank A/S (hvidvaskområdet)

28-09-2020

Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i Leasing Fyn Bank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabs-procedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Leasing Fyn Bank A/S fungerer som et managementselskab ejet i fælleskab af de tre leasingselskaber; Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S.  Disse tre leasingselskaber er henholdsvis ejet af tre pengeinstitutter, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Middelfart Sparekasse A/S og Fynske Bank A/S.

 

Virksomhedens forretningsmodel er baseret på at sælge leasing- og factoring løsninger, med særlig fokus på transport-, industri- og landbrugsvirksomheder. Virksomhedens kundesegment består primært af erhvervskunder i Danmark, idet virksomheden har særlig fokus på små og mellemstore virksomheder.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at leasingaktiviteter generelt anses for at have en øget risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering[1]. Virksomheden begrænser sin bankaktivitet til indlån og factoring produkter, og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder som er bosat i Danmark. Virksomheden tilbyder ikke sine bankkunder netbank, hvorfor alle transaktioner skal ske via kontakt til virksomheden.

 

 

På baggrund af inspektionen har en række områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Virksomheden får påbud om, at revidere virksomhedens risikovurderingen, således at denne i tilstrækkeligt omfang identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Virksomheden får derudover et påbud om at sikre, at hvidvaskpolitikken tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

Endeligt får virksomheden et påbud om at udbygge sine forretningsgange, således at de omfatter en forretningsgang for screening af medarbejdere.

 

Ligeledes skal virksomheden revidere sine forretningsgange for gennemførelse af kundekendskabsprocedurer samt for overholdelse af undersøgelses-, noterings- og underretningspligten, således at forretningsgangene er operationelle og dermed klart angiver, hvordan virksomhedens medarbejdere skal udføre deres opgaver.  


[1] Den nationale risikovurdering af finansiering af terrorisme i Danmark 2019, PET.

 

Senest opdateret 28-09-2020