Redegørelse om inspektion i Coinify ApS (hvidvaskområdet)

13-10-2020

Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Coinify ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter hvidvasklovens § 48, stk. 2. Virksomheden tilbyder kunderne muligheden for at købe og sælge virtuelle valutaer igennem virksomhedens Trade Platform. Endvidere har virksomheden en betalingsservice (Payment Platform), hvor virksomhedskunder har mulighed for at acceptere virtuel valuta som betalingsmiddel.

 

Virksomhedens primære kunder er virksomheder, som tilbyder betalingstjenester, og som er onboardet via virksomhedens hjemmeside.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden har en simpel forretningsmodel uden mulighed for, at virksomhedens kunder kan have indeståender i virksomheden. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder, og virksomhedens tjenesteydelser er egnet til hvidvask og terrorfinansiering.

 

På baggrund af inspektionen har to områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering, således at den i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens hvidvaskansvarlige godkender politikker, kontroller og forretningsgange.

 

Senest opdateret 13-10-2020