Redegørelse om inspektion i Global Exchange Denmark ApS (hvidvaskområdet)

09-11-2020

Finanstilsynet var i september 2020 på inspektion i Global Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven. Virksomheden er en del af den spanske koncern Global Exchange Group, som udover Danmark er etableret i 22 lande fordelt på 5 kontinenter. 

Virksomheden tilbyder kun valutaveksling og har tre vekselkontorer i Billund Lufthavn og syv i Københavns Lufthavn. Virksomhedens kunder består typisk af rejsende fysiske kunder, herunder turister og forretningsrejsende, og virksomheden modtager både kontanter og kortbetaling. Virksomhedens kunder har endvidere mulighed for at veksle forholdsvist store beløb.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Finanstilsynets vurdering har baggrund i vurderingen af den iboende risiko, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed generelt, virksomhedens placering i lufthavnen, hvor kunderne ofte rejser ud af landet efter valutavekslingstransaktionen, samt at er kan være tale om store beløb.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og som på den baggrund omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og terrorfinansiering, samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data og også tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Virksomheden får påbud om at sikre, at politikken på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden får endvidere påbud om at udarbejde skriftlige forretningsgange for skærpede kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den hvidvaskansvarlige godkender virksomhedens politikker, kontroller og forretningsgange.

Endelig får virksomheden påbud om at sikre, at virksomheden inddrager hvidvasklovens bilag 2 og 3 i risikoklassifikationen af kunderne.

 

 

Senest opdateret 09-11-2020