Redegørelse om inspektion i FLEASING A/S (hvidvaskområdet)

23-11-2020

Finanstilsynet var i marts 2020 på virtuelinspektion i FLEASING A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning afprivat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-,underretnings- og opbevaringspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden tilbyder forskellige finansielle leasingprodukter til privat- og erhvervskunder. Virksomhedens kerneprodukter består af leasing af biler, dvs. flexleasing til private, flexleasing til erhvervsdrivende, operationel leasing til erhvervsdrivende, splitleasing samt sæsonleasing. Virksomhedens indregistrerede bilpark er i overvejende grad biler i luksussegmentet.

Virksomheden udbyder finansiel leasing i Danmark fra virksomhedens adresse. Virksomheden betjener kun kunder bosiddende i Danmark og modtager kun i begrænset omfang kontantbetalinger.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering[1]. Omvendt tager virksomheden kun i begrænset omfang imod kontantbetalinger, ligesom virksomhedens kunder udelukkende består af kunder bosat i Danmark, som er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet.

På baggrund af inspektionen har en række områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens hvidvaskpolitik i tilstrækkeligt omfang afspejler virksomhedens konkrete risikoprofil, herunder virksomhedens forretningsmodel og risikovurdering, jf. hvidvaskloven § 8, stk. 1.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den indhenter identitetsoplysninger på alle virksomhedens kunder, herunder at der for juridiske personer indhentes oplysninger om reelle ejere med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kundekendskab til kunderne, samt at der indhentes oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed, hvor dette er relevant, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3 og 4.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden noterer og opbevarer resultater af undersøgelser af mistænkelige transaktioner foretaget i henhold til undersøgelsespligten i hvidvaskloven § 25, stk. 1 og 3.

Virksomheden får en påtale for ikke at have udarbejdet en skriftlig risikovurdering, jf. hvidvaskloven § 7, stk. 1, samt skriftlige politikker og forretningsgange jf. hvidvaskloven § 8, stk. 1, før d. 20. maj 2019.

Senest opdateret 23-11-2020