Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Spar Nord A/S og Spar Nord Koncern

28-05-2020

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelser af kapitalgrundlag for Spar Nord A/S og Spar Nord Koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelserne pr. 30. juni 2019.

 

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang bankens kapitalopgørelser er konsistente med gældende regler.

 

Banken anvender overgangsordningen for gradvis indfasning af virkningen af IFRS 9. Banken har fejlagtigt justeret tærskelværdierne for beregning af fradrag i kapitalgrundlaget for ikke-væsentlige og væsentlige besiddelser af kapitalinstrumenter. Dermed har banken samlet set medregnet et beløb på 34 mio. kr. for meget i kapitalgrundlaget.

 

Spar Nord A/S har oplyst, at beregningen af kapitalgrundlaget er tilrettet for de offentliggjorte tal for 1. kvartal 2020.

 

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 28-05-2020