Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank-koncernen

28-05-2020

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelser af kapitalgrundlag for Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank-koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelserne pr. 30. juni 2019.

 

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang bankens kapitalopgørelser er konsistente med gældende regler.

 

Banken har fået påtale for at medregne udstedt supplerende kapital i kapitalgrundlaget, hvor en bestemmelse i aftalevilkår ikke var overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 

Aftalevilkår er tilrettet og kapitaludstedelsen kan fremadrettet medregnes i kapitalgrundlaget.

 

Senest opdateret 28-05-2020