Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i DLR Kredit A/S

28-05-2020

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelsen af kapitalgrundlag for DLR Kredit A/S. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2019.

 

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang instituttets kapitalopgørelse er i overensstemmelse med gældende regler.

 

Instituttet mangler at specificere enkelte poster i COREP-indberetningen, uden at det dog har betydning for opgørelsen af kapitalgrundlaget.

 

Herudover har instituttet ikke beregnet fradrag for forsigtig værdiansættelse korrekt. Der er fratrukket 0,12 mio. kr. for lidt, svarende til 0,1 pct. af værdien af instituttets domicilejendom på 120 mio. kr.

 

Senest opdateret 28-05-2020