Resumé af afgørelse om påtale til Gabriel Holding A/S vedr. årsrap-porten for 2018/19

04-06-2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Gabriel Hold-ding A/S for 2018/19.

 

Virksomheden har valgt at give redegørelserne for hhv. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99b, og for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §§ 99a og 128, stk. 2, på virksomhedens hjemmeside.

Virksomhedens redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, er ikke offentliggjort på samme sprog som de andre dele af årsrapporten, hvilket for nuværende er dansk. Styrelsen anser dette som en overtrædelse af årsregnskabslovens § 138, stk. 3.

Det er styrelsens vurdering, at selvom virksomheden vælger at give redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, så betragtes den fortsat som en del af årsrapporten. Da redegørelsen betragtes som en del af selve årsrapporten, er det et krav, at den er aflagt på samme sprog som selve årsrapporten.

Linket til redegørelsen for samfundsansvar (i årsrapporten for 2018/19 benævnt redegørelse for bæredygtighed), der er medtaget i årsrapporten, er ikke korrekt og redegørelsen kan derfor ikke tilgås fra linket. Styrelsen anser dette som en overtrædelse af § 14, stk. 1-2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven1.

Da virksomheden efterfølgende har rettet begge forhold, har styrelsen valgt alene at påtale forholdene.

Senest opdateret 04-06-2020