Påtale til Arrowstreet Capital, Limited Partnership for manglende indberetning af en kort nettoposition

17-01-2020

Finanstilsynet har d. 13. januar 2020 givet Arrowstreet Capital, Limited Partnership (”Arrowstreet Capital”) en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit default swaps (”shortsellingforordningen”).

Baggrund

 

I henhold til shortsellingforordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Hvis den korte nettoposition er indberetningspligtig, jf. shortsellingforordningens artikel 5 og 6, skal den fysiske eller juridiske person i henhold til artikel 9 indberette positionen til den relevante kompetente myndighed med korrekte detaljer vedrørende identiteten på den fysiske eller juridiske person, som har den korte position.

 

Hvis den korte nettoposition er 0,2 % eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Hvis den korte nettoposition er 0,5 % af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 % af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem.

 

Arrowstreet Capital havde en kort nettoposition i et dansk børsnoteret selskabs aktiekapital på mindre end offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %, men over indberetningsgrænsen på 0,2 %. Positionen kom under indberetningsgrænsen i juni 2019, og Arrowstreet Capital skulle dermed her have nedflaget positionen i Finanstilsynets indberetningssystem.

 

Efter instrukser fra Finanstilsynet har Arrowstreet Capital primo januar 2020 straks nedflaget positionen bagudrettet i Finanstilsynets indberetningssystem. Arrowstreet Capital var ikke klar over fejlen, før Finanstilsynet tog kontakt til selskabet. Fejlen har medført, at Arrowstreet Capital har forsømt sin indberetningspligt for en kort nettoposition i mere end 200 dage.

 

Arrowstreet Capital har forklaret, at den korte nettoposition ikke blev indberettet som følge af en menneskelig fejl i forbindelse med en gennemgang af compliancerapporter. Arrowstreet Capital forklarede også, at selskabet som følge af denne hændelse vil igangsætte tiltag, som skal sikre, at Arrowstreet Capital ikke misser indberetninger fremadrettet.

 

Finanstilsynet forventer på baggrund af ovenstående, at Arrowstreet Capital ikke vil forsømme sin indberetningspligt i fremtiden.

 

For yderligere information om shortsellingforordningen henviser Finanstilsynet til temasiden om short selling.

Senest opdateret 17-01-2020