Redegørelse om påbud til Østervrå Andelskasse

14-02-2020

Finanstilsynet har i forbindelse med inspektion i Østervrå Andelskasse vurderet, at andelskasse har overskredet grænsen for, hvor meget en enkeltstående eksponering må udgøre i forhold til andelskassens justerede kapitalgrundlag.

 

Finanstilsynet konstaterer, at eksponeringens andel af kapitalgrundlaget har været svingende fra ved sin maksimale størrelse at udgøre 60 pct., til 23,6 pct. på nuværende tidspunkt, samt forventeligt, ved sagens afslutning 40 pct.af andelskassens kapitalgrundlag. Forskellen i eksponeringens andel af Østervrå Andelskasses kapitalgrundlag skyldes, at Finanstilsynet har opgjort eksponeringen på tidspunktet for bevillingen og ved endeligt skøde, samt forhold der havde betydningen op opgørelsen af eksponeringen imellem disse tidspunkter.

Finanstilsynet giver en tilsynsreaktion i forhold til den konkrete overtrædelse, dog et fremadrettet påbud om at Østervrå Andelskasse skal sikre, at eksponeringen ikke overstiger grænsen. Det medfører, at Østervrå Andelskasse skal udarbejde og indsende en handlingsplan, der bl.a. indeholder muligheden for nedbringelse af eksponeringen. 

 

Senest opdateret 14-02-2020