Resumé af afgørelse om påbud til Fast Ejendom Danmark A/S vedr. delårsrapporten 3. kvartal 2019.

04-02-2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for 3. kvartal 2019 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

 

Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at delårsrapporten ikke indeholdt opgørelser for totalindkomsten for 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2018. Den indeholdt således alene en år-til-dato opgørelse.

 

Endvidere indeholdt delårsrapporten ikke en pengestrømsopgørelse og en egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar – 30. september 2018 (sammenligningstal). Sammenligningstallene bestod således alene af udviklingen for hele 2018.

 

De manglende opgørelser kræves i henhold til IAS 34, afsnit 20, litra b-d, hvorfor styrelsen har påbudt virksomheden at offentliggøre korrigerende/supplerende information herom.

 

Senest opdateret 04-02-2020