Anmodning om politimæssig efterforskning af eCommerce 2020 ApS

19-02-2020

Finanstilsynet har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af eCommerce 2020 ApS.

Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af § 11, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, og § 17, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019. 

 

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med eCommerce 2020 ApS konstateret, at virksomheden har væsentlige mangler i overholdelse af hvidvasklovens bestemmelser om kundekendskabsprocedurer (§ 11) og skærpede kundekendskabsprocedurer (§17). Virksomheden kan således ikke dokumentere et tilstrækkeligt kendskab til sine kunder i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Virksomheden har endvidere væsentlige mangler i overholdelse af hvidvasklovens bestemmelse om løbende overvågning (§ 11). Virksomheden kan således ikke dokumentere, at virksomheden løbende overvåger sine kunder med henblik på at afdække, om kundens adfærd stemmer overens med virksomhedens kendskab til kundens risikoprofil.

Senest opdateret 19-02-2020