Redegørelse om inspektion i Repeatly Leasing A/S (hvidvaskområdet)

18-12-2020

Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Repeatly Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret hos Finanstilsynet efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt udbyder finansiel leasing.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terror. 

Inspektionen giver anledning til følgende reaktioner:

Virksomheden får et påbud om at revidere sin risikovurdering således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får et påbud om at sikre, at virksomhedens politik på hvidvaskområdet udbygges, så den tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet. Endvidere skal den indeholde de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden får et påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de angiver de konkrete aktiviteter, medarbejderne skal udføre.

Virksomheden får et påbud om at udføre tilstrækkelig undervisning i kravene i hvidvaskloven og sikre, at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på alle virksomhedens kunder, herunder at virksomheden indhenter oplysninger om virksomhedskunders reelle ejere, og at virksomheden kontrollerer de reelle ejeres identitetsoplysninger ved en pålidelig og uafhængig kilde.

Virksomheden får et påbud om at sikre, at virksomheden vurderer og hvor relevant indhenter oplysninger om forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden får en påtale for ikke at have sikret, at enhver underretning sker til hvidvasksekretariatet gennem GoAML.

 

 

Senest opdateret 18-12-2020