Finanstilsynet giver påbud til NORD.investments A/S for manglende overholdelse af regler om egnethedstest

16-12-2020

På baggrund af en undersøgelse af NORD.investments aktiviteter, giver Finanstilsynet virksomheden tre påbud.

  • Finanstilsynet påbyder NORD.investments A/S at udføre egnethedstest på alle investorer i forbindelse med rebalancering af disses porteføljer i medfør af investorbeskyttelsesbekendtgørelsens § 10.
  • Finanstilsynet påbyder NORD.investments A/S at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige procedurer til opdatering af kundeoplysninger, jf. den delegerede forordning artikel 54(7).
  • Finanstilsynet påbyder NORD.investments A/S at udarbejde en egnetheds-erklæring forud for transaktioner i forbindelse med investeringsrådgivning til detailkunder, jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsens § 11.

NORD.investments skal underrette Finanstilsynet om efterlevelse af påbuddet senest den 15. januar 2021.

Læs hele afgørelsen 

 

Senest opdateret 16-12-2020