Redegørelse om inspektion i Maj Bank A/S

17-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2020 en ordinær inspektion i Maj Bank A/S. På inspektionen blev de væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der primært blev lagt vægt på bankens interne styring, outsourcing og koncernforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Maj Bank er et mindre institut med en relativ simpel og afgrænset forretningsmodel. 

Banken tilbyder investeringsrådgivning af kunders frie midler med både koncernens egne investeringsforeninger og andre investeringsforeninger. Banken tilbyder ikke almindelige bankydelser såsom udlån, ligesom der heller ikke tilknyttes betalingsservice til kontoen.

Banken har siden 2015 haft en relativ kraftig vækst i de midler, der er investeret via Maj Bank. Bankens resultat har de seneste 5 år været negativ, men er dog løbende forbedret. Væksten har ikke levet op til bankens oprindelige budgetter, hvilket er hovedårsagen til, at resultatet fortsat er negativt.

Banken fik påbud om at opdatere forretningsgangen for risikostyringsfunktionen, så den beskriver de faktiske forhold.

Finanstilsynet vurderer, at bankens samlede solvensbehov på 86,7 pct. pr. 30. juni 2020 er tilstrækkeligt. Bankens solvensbehov er bestemt af minimumskapitalkravet på 5 mio. Euro

 

 

Senest opdateret 17-12-2020