Redegørelse om temaundersøgelse: Opgørelse af LCR-nævneren

18-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af 12 pengeinstitutters opgørelse af udvalgte ud- og indgående pengestrømme, som indgår i beregningen af institutternes lovmæssige likviditetskrav, LCR-kravet.

 

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af 12 pengeinstitutters opgørelse af ud- og indgående pengestrømme, som indgår i beregningen af institutternes lovmæssige likviditetskrav, LCR-kravet. 

Overholdelse af LCR-kravet skal sikre, at institutterne har tilstrækkelige reserver til at kunne klare deres likviditetsbehov i en likviditetskrise. 

Finanstilsynet finder enkelte fejl i opgørelserne, ligesom forretningsgange og dokumentation ofte er mangelfulde, og har på den baggrund udstedt påbud til de undersøgte pengeinstitutter. 

Det er Finanstilsynets vurdering, at de identificerede fejl og mangler kun har begrænset betydning for institutternes LCR-opgørelse og ikke i den aktuelle situation med store likviditetsreserver påvirker institutternes overholdelse af LCR-kravet.

Finanstilsynet finder det imidlertid vigtigt, at institutterne benytter den gunstige likviditetssituation til rette op på fejl og mangler, så der under en eventuel likviditetskrise ikke hersker tvivl om institutternes faktiske likviditetsberedskab og evne til at imødegå sine betalingsforpligtelser. 

De undersøgte institutter er udvalgt med henblik på at dække et udsnit af store og små institutter, og dække institutter, som er understøttet af forskellige datacentraler. 

Konklusionerne fra denne temaundersøgelse vil også være relevante for de øvrige pengeinstitutter. Finanstilsynet opfordrer derfor alle pengeinstitutter til at gennemgå redegørelsens konklusioner og foretage de nødvendige tilpasninger i lyset heraf.

Læs den fulde redegørelse her.

Du finder de 12 redegørelser for pengeinstitutterne på vores liste over inspektionsredegørelser.    

 

Senest opdateret 18-12-2020