Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Hvidbjerg Bank’s LCR opgørelse

18-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Hvidbjerg Bank’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.

 

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om pengeinstitutternes opgør de relevante pengestrømme i overensstemmelse med LCR-forordningen og dermed, om det rapporterede likviditets-nøgletal, LCR, giver en retvisende billede af institutternes evne til at imødegå et likviditetsstress. 

Formålet har derudover været at undersøge, om pengeinstitutternes opgørelse af deres LCR lever op til ledelsesbekendtgørelsens  bestemmelser om forretningsgange og dokumentation.

Sammenfatning

Banken mangler forretningsgang og dokumentation af LCR-opgørelsen. Banken har fået påbud om udarbejde forretningsgang og dokumentation.

 

 

Senest opdateret 18-12-2020