Redegørelse om inspektion i Jutlander Bank A/S

16-12-2020

Finanstilsynet var i august-oktober 2020 på inspektion i Jutlander Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på ind- og udlånsvirksomhed til private samt mindre og mellemstore virksomheder i de kommuner, hvor banken har fysiske afdelinger. Banken har via deres privatkundeafdeling i København, udpeget et markedsområde, der dækker det meste af Storkøbenhavn.

Banken tilbyder samtidig rådgivning og servicering af kunder udenfor det primære markedsområde via to specialafdelinger. Begge afdelinger er opsøgende overfor nye kunder.

Den ene specialafdeling fremstår for Finanstilsynet, som et af de svagere led både kredit-, dokumentations- og opfølgningsmæssigt, hvorfor en vækst på området vil stille skærpede krav til kreditstyring og vidensniveau.

Bankens andel af kunder med visse svaghedstegn er højere end gennemsnittet for gruppe-2 institutter. Banken skal være opmærksom på de risici dette indebærer, blandt andet i lyset af COVID-19. Bankens forretningsmodel er som en del andre bankers udfordret grundet det lave renteniveau, et faldende udlån og den deraf følgende lave basisindtjening. 

Finanstilsynet gennemgik 173 udlån, udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang, herunder med baggrund i den pågående COVID-19 pandemi. Finanstilsynet var overordnet enig i bankens risikoklassificering af de udvalgte eksponeringer.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af eksponeringer, at der var stor forskel i kvaliteten i de gennemgåede bevillingsgrundlag, og banken fik et påbud om at sikre et ensartet og tilstrækkeligt bevillingsgrundlag for såvel privat- som erhvervskunder.

Finanstilsynets gennemgang resulterede i mernedskrivninger for 2,0 mio. kr., som banken har taget højde for i kvartalsrapporten pr. 30. september 2020.

Banken fik et påbud på compliancefunktionen. Analyser og rapporter skal forbedres, så konklusioner bygger på et dybere grundlag og compliancerapporteringen lever op til at være et brugbart værktøj, der indeholder klare anbefalinger til bankens bestyrelse. Bankens compliancefunktion er tilført yderligere ressourcer medio 2020. 

Bankens solvensbehov var pr. 30. juni 2020 opgjort til 9,5 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette var tilstrækkeligt på inspektionstidspunktet. Banken har efter inspektionens afslutning øget sit solvensbehov pr. 30. september 2020 til 9,7 pct., hvilket kan henføres til øgede kreditrisici.

 

 

Senest opdateret 16-12-2020